நீதி கோரும் தமிழர்கள்

சிறிலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த ஜேர்மனிய அரசாங்கத்தினை கோருவோம் !

ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையில் சிறிலங்காவுக்கு வழங்கப்பட்ட மேலதிக காலநீடிப்பு எதிர்வரும் பெப்ரவரி-மார்ச் ஐ.நா கூட்டத் தொடரின் போது நிறைவு காண்கின்றது. புதிய தொரு தீர்மானம் வருவதற்கான நிலை தோன்றியுள்ளது.

நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற மாயமானுக்கு நிலைமாறுகால நீதியின் பெயரால் சர்வதேச சமூகத்தினால் வழங்கப்பட்ட மேலதிக காலநீடிப்பு, தமிழர்களுக்கான நீதியினை தாமதிக்க வைத்திருந்தது மட்டுமல்லாது, சிறிலங்கா சர்வதேச அழுத்தங்களில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஓர் உத்தியாகவும் கையாண்டிருந்தது.

இக்காலத்தில் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திய சிறிலங்கா அரசு, ஐ.நா மனித உரிமைச்சபை தீர்மானத்தின் இணை அனுசரணையில் இருந்து விலகியது மட்டுமல்லாது, தீர்மானத்தின்பால் ஐ.நா அங்கத்துவ நாடுகளுக்கு ஒத்துக் கொண்ட விடயங்களை நிறைவேற்றாமல் காலத்தை கடத்தியது.

இந்நிலையில் சிறிலங்கா தொடர்பில் ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையில் புதியதொரு தீர்மானத்தினை கொண்டுவருவதற்கான முனைப்பில் கூட்டுநாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன. இக்கூட்டு நாடுகளில் ஒன்றாக ஜேர்மனியும் ஒரு முக்கிய நாடாக இருக்கின்றது.

தமிழினத்தின் மீது இழைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை, மானிடத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்குற்றங்கள் ஆகிய பாரிய மனித உரிமை மீறல்களுக்கு சிறிலங்காவை பொறுப்புக் கூறவைக்க, சிறிலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் பாரப்படுத்துவதே நீதிக்கான சர்வதேச பொறிமுறையாக இருக்கின்றது.

இனப்படுகொலையினை செய்தது 'சிறிலங்கா அரசே', எனவே இனப்படுகொலைக்கான பொறுப்புக்கூறலை உள்ளாக்க வேண்டியது , தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக அல்ல. மாறாக 'சிறிலங்கா அரசே' இதற்கு பொறுப்புக் கூறவேண்டும். ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையின் முன்னாள் ஆணையாளர் அறிக்கையில் ' திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள்' என குறிப்பிட்டுள்ளார். அதவாது தற்செயலாக நடந்த குற்றங்கள் அல்ல. நன்கு திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் ஆகும் அவை.

ஐ.நாவின் முன்னாள் பொதுச்செயலர் பான் கீ மூனினால் அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையிலும் 'சிறிலங்கா அரசே' இக்குற்றங்களை செய்தது என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே சிறிலங்கா அரசினையே நாம் குற்றவாளிக்கூண்டில் நிறுத்த வேண்டும். குற்றவாளிக்கூண்டில் என்பது சிறையில் அடைப்பதல்ல. அதற்கான 'பொறுப்புக்கூறலேயாகும்.

பரிகார நீதியே (ஈடுசெய் நீதி) எமது மக்களுக்கான தீர்வாக அமையும். நிலைமாறுகால நீதியல்ல. நிலைமாறுகால நீதி என்பது , ஆர்ஜென்ரீனாவில் இருந்த அரசாங்கமொன்று மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டிருந்தது. அதற்கு பின்னாக வந்த அரசாங்கம் அதனை நிவர்த்தி செய்தது. அதுதான் நிலைமாறுகால நீதியின் அடிப்படைக் கோட்பாடாகும். ஆனால் நிலைமாறுகால நீதி இனப்படுகொலைக்கு உள்ளான எமக்கு நீதியினை தராது.

இந்நிலையில் ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையில் சிறிலங்கா தொடர்பில் கூட்டுநாடுகளினால் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்ற தீர்மானத்தில் நமக்கான பரிகாரநீதிக்கான செயல்வழிப்பாதையில் பொறுப்புக்கூறலுக்கு சிறிலங்காவை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்த கோருவோம்.

தமிழர் தாயகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நில அபகரிப்பு, அச்சுறுத்தல்கள், போர்கைதிகள் விடுதலை (அரசியல் கைதிகள்) போன்ற மனித உரிமை மீறல்களை கண்காணிக்கும் விடயங்களை ஜெனீவா ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையில் வைத்திருக்க கோருவோம்.

கூட்டுநாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கின்ற ஜேர்மனியி அரசினை நோக்கி நீதிக்காய் ஒப்படமிட்டுவோம்......

Unite To Win!

We Need Your Support

Gerechtigkeit für Tamilen

Sehr geehrter Herr Außenminister Heiko Maas,

wir, die Unterzeichneten, schreiben Ihnen bezüglich der Notwendigkeit einer Resolution, in der gefordert wird, dass auf der bevorstehenden 46. UNHRC-Sitzung, die vor dem Hintergrund der anhaltenden völligen Straflosigkeit für Gräueltaten, nämlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an den Tamilen auf der Insel Sri Lanka während und nach dem bewaffneten Konflikt, zusammentritt, eine neue und durchsetzbare Vorgehensweise in Bezug auf Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht in Sri Lanka zur Abstimmung gebracht wird

Ich möchte Sie auf ein Schreiben der gewählten Vertreter des tamilischen Volkes in Sri Lanka, religiöser Organisationen und der Zivilgesellschaft vom 15. Januar 2021 und auf ein Schreiben vom 13. Januar 2021 von der Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens aufmerksam machen.

Das Regime, das in den letzten Kriegsphasen an der Macht war und der internationalen Verbrechen beschuldigt wird, ist an die Macht zurückgekehrt, was Straflosigkeit doppelt wahrscheinlich macht. Die Tatsache, dass der derzeitige Präsident Rajapaksa die wenigen Soldaten begnadigt hat, die wegen Verbrechen gegen Tamilen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt für schuldig befunden wurden, beweist, dass die Versprechen der Regierung für einen gültigen innerstaatlichen Prozess nicht glaubwürdig sind.

Aber wie die letzten fünf Jahre, als es nicht an der Macht war, zeigen, ist der Grund für das Versäumnis des srilankischen Staates, ein Übergangsjustizprogramm umzusetzen, nicht auf eine Regierung beschränkt. Dies liegt daran, dass der Staat Sri Lanka nicht ethnisch neutral ist. Die Regierung, ihre Institutionen und das Gemeinwesen selbst sind untrennbar mit fest verwurzeltem, allgegenwärtigem Rassismus verbunden und operieren mit diesem. Systemische Ungerechtigkeit kann nicht abgewartet werden. Keine Wahl wird es ändern.

Darüber hinaus geben alle drei UN-Berichte über Sri Lanka (z.B. der Bericht des Expertengremiums, interner Überprüfungsbericht („Petrie-Bericht“) und OISL-Bericht) an, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass der srilankische Staat selbst internationale Verbrechen begangen hat.

In Anbetracht des Vorstehenden ist die Übertragung der Verantwortung an denselben srilankischen Staat für die Ermittlung und Verfolgung derart schwerer Verbrechen ein offensichtlicher Widerspruch zu dem Grundprinzip der Justiz, dass der Angeklagte nicht der Richter sein kann.

Steven Ratner1, eines der Mitglieder des dreiköpfigen Expertengremiums für Rechenschaftspflicht in Sri Lanka, das von Generalsekretär Ban Ki-moon ernannt wurde, schreibt darüber im Zusammenhang mit Sri Lanka in seiner 2012 erschienenen Zeitschrift im American Journal of International Law:

Der Fall Sri Lanka zeigt jedoch auch drei klare Hindernisse auf der Brücke zwischen Gesetz und Verhalten. Erstens hat sich ein Großteil des Gesetzes über die Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen in Situationen entwickelt, in denen Regierungen ihre Vorgänger beurteilen - wahre Fälle von Übergangsjustiz. In Situationen ohne Übergang werden die Hindernisse für die Rechenschaftspflicht für die Staats- und Regierungschefs erheblich erhöht Viel mehr steht auf dem Spiel: Eine umfassende Untersuchung könnte zum Einfrieren von Vermögenswerten, zur öffentlichen Demütigung und sogar zu einem Gerichtsverfahren vor einem nationalen, ausländischen oder internationalen Gericht führen. Das einschränkende Prinzip [der Übergangsjustiz] scheint immer noch zu sein, dass Regierungsbeamte sich nicht gerne selbst untersuchen. Diese Staaten mögen bereit sein, die Verstöße gegen die Verliererseite zu untersuchen - wie es Sri Lanka in Bezug auf LTTE-Verbrechen tut -, aber solche Ermittlungen scheinen dann nur die Gerechtigkeit des Siegers zu sein.

In Anbetracht des Vorstehenden sowie der im beigefügten Begleitdokument enthaltenen Informationen fordern wir die Kerngruppe auf, während der 46. UNHRC-Sitzung eine neue Resolution vorzulegen, in der Sri Lanka zur Rechenschaftspflicht an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verwiesen wird. Dieser Antrag wurde auch von der in Tamilen gewählten Führung, religiösen Organisationen und der Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens gestellt. (Siehe Anlage A & B).

Wenn Sie Sri Lanka mit Rechenschaftspflicht beauftragen, wird dies nicht nur die Straflosigkeit verschärfen, sondern auch Sri Lanka ermutigen, die Verfolgung von Tamilen und Muslimen zu intensivieren. Die jüngsten Angriffe auf Muslime und die Verweigerung ihrer Bestattungsrechte im Widerspruch zum Recht auf Religionsfreiheit und den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen, dass die Straflosigkeit Sri Lankas eine Bedrohung für Frieden und Stabilität darstellt und bringt die Situation unter Kapitel 7 der UN-Charta.

In Bezug auf Sri Lankas anhaltende Bemühungen, die besonderen Merkmale der tamilischen Nation zu zerstören, fordern wir den Menschenrechtsrat auf, die Angelegenheit weiter zu behandeln: Am 8. Januar 2021 zerstörte die srilankische Regierung das Mullivaikal-Denkmal auf dem Gelände der Universität von Jaffna, welches von den Universitätsstudenten, der Fakultät und der Öffentlichkeit im Jahr 2018 in Widmung an diejenigen, die im Krieg starben, errichtet wurde. Die Zerstörung des Denkmals durch den Staat widerspricht direkt der Notwendigkeit, sich zu erinnern und zu gedenken: ein wichtiger Bestandteil der Übergangsjustiz.

Wir sind auch der festen Überzeugung, dass die Opfer eine wichtige Rolle bei der Gestaltung eines politischen Mandats spielen sollten, um eine Wiederholung zu gewährleisten. Daher sollte unter internationaler Schirmherrschaft ein Referendum abgehalten werden, um die Modalitäten politischer Resolutionen zu bestimmen, einschließlich eines unabhängigen Staates als Option.

Angesichts der Tatsache, dass die Verbrechen vom srilankischen Staat begangen wurden, wie aus den oben genannten UN-Berichten hervorgeht, sollte ein paralleles Verfahren zur Rechenschaftspflicht gegen den srilankischen Staat selbst vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gemäß dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Personen und das Verbrechen des Genozids eingeleitet werden.

Wir fordern außerdem die Staaten auf, die souveräne Immunität zu beseitigen, um die zivilrechtliche Haftung für internationale Verbrechen in ihren innerstaatlichen Gesetzen zu verteidigen. Dies würde einen weiteren und dringend benötigten Weg darstellen, um die Rechenschaftspflicht der Opfer in den nationalen Justizforen in vielen Ländern selbst zu verfolgen.

Wir erkennen zwar die logistischen Komplikationen an, die mit der Erhebung von Rechtsklagen unter universeller Gerichtsbarkeit verbunden sind, aber ebenso wie der frühere UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra'ad Al Hussein, und die derzeitige Hochkommissarin, Michelle Bachelet, die diese nicht als unüberwindbar empfanden und die Staaten wiederholt aufforderten, eine universelle Gerichtsbarkeit zu verfolgen, fordern auch wir die Staaten auf, Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die politischen und militärischen Führer einzuleiten, die an den internationalen Verbrechen beteiligt sind, die während des Konflikts begangen wurden, insbesondere gegen die neunzehn im OISL-Bericht genannten Befehlshaber der Armee.

Wir fordern dringend, dass die neue Resolution des UNHRC zu Sri Lanka folgende Elemente enthält:

1) Verweisung von Sri Lanka an den Sicherheitsrat mit der Empfehlung, Sri Lanka an den Internationalen Strafgerichtshof zu verweisen.

2) Um zu verhindern, dass Massengräueltaten erneut auftreten, sollte es den Opfern gestattet sein, eine dauerhafte politische Lösung für die tamilische Nationalfrage zu finden, die Sri Lanka seit seiner Unabhängigkeit geplagt hat und die sich in tödlichen Rassenpogromen gegen Tamilen in den Jahren 1958, 1977 und 1983 sowie im Krieg manifestiert Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an Tamilen während des Krieges 1983-2009. Insbesondere sollten die Opfer befugt sein, sich an der Suche nach der politischen Lösung durch ein Referendum zu beteiligen, das unter internationaler Schirmherrschaft durchgeführt wird, um die politische Zukunft der Tamilen zu bestimmen. Ein Referendum ist der geeignete Mechanismus, nicht nur, weil eine dauerhafte Lösung eine tamilische Mitbestimmung erfordert, sondern auch, weil ein Referendum ein Maß an Abhilfegerechtigkeit bietet. Die Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens forderte ebenfalls ein Referendum, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen.

3) Damit der Menschenrechtsrat weiterhin alle sechs Monate vom Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte ein Update über die Notlage von 90.000 tamilischen Kriegswitwen erhält und überprüft, welche Fortschritte bei der Ermittlung des Aufenthaltsorts von Tausenden verschwundener Tamilen erzielt wurden; die Situation von rechtswidrig inhaftierten tamilischen Kriegsgefangenen (POWs), Landraub unter verschiedenen Vorwänden, das Ausmaß der militärischen Präsenz und jegliche Aktivitäten zur Rechenschaftspflicht für internationale Verbrechen.

Wir fordern alle Staaten außerdem auf:

1) Individuelles oder kollektives Verfahren zur Rechenschaftspflicht (Gerichtsverfahren) vor dem Internationalen Gerichtshof gemäß dem Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordverbrechens gegen den Staat Sri Lanka.

2) Änderungen in ihren Immunitätsgesetzen / Foreign Sovereign Immunity Acts einbringen, um aufzunehmen, dass ausländische Staaten in Zivilverfahren, die sich auf internationale Verbrechen beziehen, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, nicht vor der Zuständigkeit eines Gerichts gefeit sind.

3) Gerichtsverfahren unter allgemeine Gerichtsbarkeit gegen politische und / oder militärische Führer bringen, denen internationale Verbrechen vorgeworfen werden.

Unsere inbrünstige Hoffnung ist, dass die UN diesmal die Tamilen nicht im Stich lässt.

Ich danke Ihnen für Ihre Mühe im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen


The following signed petition will be sent to all the Members of Parliament.
Yes, I would like more information and updates about this petition
Loading
Failed please try again!
Your message has been sent. Thank you!

Our Petition

Gerechtigkeit für Tamilen

Sehr geehrter Herr Außenminister Heiko Maas,

wir, die Unterzeichneten, schreiben Ihnen bezüglich der Notwendigkeit einer Resolution, in der gefordert wird, dass auf der bevorstehenden 46. UNHRC-Sitzung, die vor dem Hintergrund der anhaltenden völligen Straflosigkeit für Gräueltaten, nämlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an den Tamilen auf der Insel Sri Lanka während und nach dem bewaffneten Konflikt, zusammentritt, eine neue und durchsetzbare Vorgehensweise in Bezug auf Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht in Sri Lanka zur Abstimmung gebracht wird

Ich möchte Sie auf ein Schreiben der gewählten Vertreter des tamilischen Volkes in Sri Lanka, religiöser Organisationen und der Zivilgesellschaft vom 15. Januar 2021 und auf ein Schreiben vom 13. Januar 2021 von der Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens aufmerksam machen.

Das Regime, das in den letzten Kriegsphasen an der Macht war und der internationalen Verbrechen beschuldigt wird, ist an die Macht zurückgekehrt, was Straflosigkeit doppelt wahrscheinlich macht. Die Tatsache, dass der derzeitige Präsident Rajapaksa die wenigen Soldaten begnadigt hat, die wegen Verbrechen gegen Tamilen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt für schuldig befunden wurden, beweist, dass die Versprechen der Regierung für einen gültigen innerstaatlichen Prozess nicht glaubwürdig sind.

Aber wie die letzten fünf Jahre, als es nicht an der Macht war, zeigen, ist der Grund für das Versäumnis des srilankischen Staates, ein Übergangsjustizprogramm umzusetzen, nicht auf eine Regierung beschränkt. Dies liegt daran, dass der Staat Sri Lanka nicht ethnisch neutral ist. Die Regierung, ihre Institutionen und das Gemeinwesen selbst sind untrennbar mit fest verwurzeltem, allgegenwärtigem Rassismus verbunden und operieren mit diesem. Systemische Ungerechtigkeit kann nicht abgewartet werden. Keine Wahl wird es ändern.

Darüber hinaus geben alle drei UN-Berichte über Sri Lanka (z.B. der Bericht des Expertengremiums, interner Überprüfungsbericht („Petrie-Bericht“) und OISL-Bericht) an, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass der srilankische Staat selbst internationale Verbrechen begangen hat.

In Anbetracht des Vorstehenden ist die Übertragung der Verantwortung an denselben srilankischen Staat für die Ermittlung und Verfolgung derart schwerer Verbrechen ein offensichtlicher Widerspruch zu dem Grundprinzip der Justiz, dass der Angeklagte nicht der Richter sein kann.

Steven Ratner1, eines der Mitglieder des dreiköpfigen Expertengremiums für Rechenschaftspflicht in Sri Lanka, das von Generalsekretär Ban Ki-moon ernannt wurde, schreibt darüber im Zusammenhang mit Sri Lanka in seiner 2012 erschienenen Zeitschrift im American Journal of International Law:

Der Fall Sri Lanka zeigt jedoch auch drei klare Hindernisse auf der Brücke zwischen Gesetz und Verhalten. Erstens hat sich ein Großteil des Gesetzes über die Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen in Situationen entwickelt, in denen Regierungen ihre Vorgänger beurteilen - wahre Fälle von Übergangsjustiz. In Situationen ohne Übergang werden die Hindernisse für die Rechenschaftspflicht für die Staats- und Regierungschefs erheblich erhöht Viel mehr steht auf dem Spiel: Eine umfassende Untersuchung könnte zum Einfrieren von Vermögenswerten, zur öffentlichen Demütigung und sogar zu einem Gerichtsverfahren vor einem nationalen, ausländischen oder internationalen Gericht führen. Das einschränkende Prinzip [der Übergangsjustiz] scheint immer noch zu sein, dass Regierungsbeamte sich nicht gerne selbst untersuchen. Diese Staaten mögen bereit sein, die Verstöße gegen die Verliererseite zu untersuchen - wie es Sri Lanka in Bezug auf LTTE-Verbrechen tut -, aber solche Ermittlungen scheinen dann nur die Gerechtigkeit des Siegers zu sein.

In Anbetracht des Vorstehenden sowie der im beigefügten Begleitdokument enthaltenen Informationen fordern wir die Kerngruppe auf, während der 46. UNHRC-Sitzung eine neue Resolution vorzulegen, in der Sri Lanka zur Rechenschaftspflicht an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verwiesen wird. Dieser Antrag wurde auch von der in Tamilen gewählten Führung, religiösen Organisationen und der Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens gestellt. (Siehe Anlage A & B).

Wenn Sie Sri Lanka mit Rechenschaftspflicht beauftragen, wird dies nicht nur die Straflosigkeit verschärfen, sondern auch Sri Lanka ermutigen, die Verfolgung von Tamilen und Muslimen zu intensivieren. Die jüngsten Angriffe auf Muslime und die Verweigerung ihrer Bestattungsrechte im Widerspruch zum Recht auf Religionsfreiheit und den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen, dass die Straflosigkeit Sri Lankas eine Bedrohung für Frieden und Stabilität darstellt und bringt die Situation unter Kapitel 7 der UN-Charta.

In Bezug auf Sri Lankas anhaltende Bemühungen, die besonderen Merkmale der tamilischen Nation zu zerstören, fordern wir den Menschenrechtsrat auf, die Angelegenheit weiter zu behandeln: Am 8. Januar 2021 zerstörte die srilankische Regierung das Mullivaikal-Denkmal auf dem Gelände der Universität von Jaffna, welches von den Universitätsstudenten, der Fakultät und der Öffentlichkeit im Jahr 2018 in Widmung an diejenigen, die im Krieg starben, errichtet wurde. Die Zerstörung des Denkmals durch den Staat widerspricht direkt der Notwendigkeit, sich zu erinnern und zu gedenken: ein wichtiger Bestandteil der Übergangsjustiz.

Wir sind auch der festen Überzeugung, dass die Opfer eine wichtige Rolle bei der Gestaltung eines politischen Mandats spielen sollten, um eine Wiederholung zu gewährleisten. Daher sollte unter internationaler Schirmherrschaft ein Referendum abgehalten werden, um die Modalitäten politischer Resolutionen zu bestimmen, einschließlich eines unabhängigen Staates als Option.

Angesichts der Tatsache, dass die Verbrechen vom srilankischen Staat begangen wurden, wie aus den oben genannten UN-Berichten hervorgeht, sollte ein paralleles Verfahren zur Rechenschaftspflicht gegen den srilankischen Staat selbst vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gemäß dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Personen und das Verbrechen des Genozids eingeleitet werden.

Wir fordern außerdem die Staaten auf, die souveräne Immunität zu beseitigen, um die zivilrechtliche Haftung für internationale Verbrechen in ihren innerstaatlichen Gesetzen zu verteidigen. Dies würde einen weiteren und dringend benötigten Weg darstellen, um die Rechenschaftspflicht der Opfer in den nationalen Justizforen in vielen Ländern selbst zu verfolgen.

Wir erkennen zwar die logistischen Komplikationen an, die mit der Erhebung von Rechtsklagen unter universeller Gerichtsbarkeit verbunden sind, aber ebenso wie der frühere UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra'ad Al Hussein, und die derzeitige Hochkommissarin, Michelle Bachelet, die diese nicht als unüberwindbar empfanden und die Staaten wiederholt aufforderten, eine universelle Gerichtsbarkeit zu verfolgen, fordern auch wir die Staaten auf, Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die politischen und militärischen Führer einzuleiten, die an den internationalen Verbrechen beteiligt sind, die während des Konflikts begangen wurden, insbesondere gegen die neunzehn im OISL-Bericht genannten Befehlshaber der Armee.

Wir fordern dringend, dass die neue Resolution des UNHRC zu Sri Lanka folgende Elemente enthält:

1) Verweisung von Sri Lanka an den Sicherheitsrat mit der Empfehlung, Sri Lanka an den Internationalen Strafgerichtshof zu verweisen.

2) Um zu verhindern, dass Massengräueltaten erneut auftreten, sollte es den Opfern gestattet sein, eine dauerhafte politische Lösung für die tamilische Nationalfrage zu finden, die Sri Lanka seit seiner Unabhängigkeit geplagt hat und die sich in tödlichen Rassenpogromen gegen Tamilen in den Jahren 1958, 1977 und 1983 sowie im Krieg manifestiert Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an Tamilen während des Krieges 1983-2009. Insbesondere sollten die Opfer befugt sein, sich an der Suche nach der politischen Lösung durch ein Referendum zu beteiligen, das unter internationaler Schirmherrschaft durchgeführt wird, um die politische Zukunft der Tamilen zu bestimmen. Ein Referendum ist der geeignete Mechanismus, nicht nur, weil eine dauerhafte Lösung eine tamilische Mitbestimmung erfordert, sondern auch, weil ein Referendum ein Maß an Abhilfegerechtigkeit bietet. Die Vereinigung der Angehörigen des erzwungenen Verschwindens forderte ebenfalls ein Referendum, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen.

3) Damit der Menschenrechtsrat weiterhin alle sechs Monate vom Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte ein Update über die Notlage von 90.000 tamilischen Kriegswitwen erhält und überprüft, welche Fortschritte bei der Ermittlung des Aufenthaltsorts von Tausenden verschwundener Tamilen erzielt wurden; die Situation von rechtswidrig inhaftierten tamilischen Kriegsgefangenen (POWs), Landraub unter verschiedenen Vorwänden, das Ausmaß der militärischen Präsenz und jegliche Aktivitäten zur Rechenschaftspflicht für internationale Verbrechen.

Wir fordern alle Staaten außerdem auf:

1) Individuelles oder kollektives Verfahren zur Rechenschaftspflicht (Gerichtsverfahren) vor dem Internationalen Gerichtshof gemäß dem Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordverbrechens gegen den Staat Sri Lanka.

2) Änderungen in ihren Immunitätsgesetzen / Foreign Sovereign Immunity Acts einbringen, um aufzunehmen, dass ausländische Staaten in Zivilverfahren, die sich auf internationale Verbrechen beziehen, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, nicht vor der Zuständigkeit eines Gerichts gefeit sind.

3) Gerichtsverfahren unter allgemeine Gerichtsbarkeit gegen politische und / oder militärische Führer bringen, denen internationale Verbrechen vorgeworfen werden.

Unsere inbrünstige Hoffnung ist, dass die UN diesmal die Tamilen nicht im Stich lässt.

Ich danke Ihnen für Ihre Mühe im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen